DGUITAR

DGuitar äett Guitar Pro (*.GP4,*.GP3,GTP) visnings-,
uppspelnings-program som fungerar under Linux,MacOs,Solaris,BSD,Windows
samt alla andra operativsystem som har Java Runtime Environment 1.4 eller
senare installerat.